Uprawnienia do nadawania stopni naukowych

Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego:

a) doktora w dyscyplinach:

– Elektrotechnika

– Elektronika

b) doktora habilitowanego w dyscyplinie Elektrotechnika