SZKOŁY ŚREDNIE

Wydział Elektryczny współpracuje z pomorskimi szkołami ponadgimnazjalnymi. W ramach tej współpracy organizowane są m.in. zajęcia warsztatowe dla uczniów tych szkół w pracowniach Wydziału Elektrycznego oraz imprezy popularyzujące naukę. Obecnie współpracę z Wydziałem prowadzą następujące szkoły:

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni

Zespół Szkół Katolickich Gimnazjum i Liceum im. Jana Pawła II w Gdyni

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku

Zespół Szkół Mechaniczno – Informatycznych im. prof. Henryka Mierzejewskiego

Technikum nr 1 Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie