PRAKTYKA KWALIFIKACYJNA – ZATWIERDZONY PODZIAŁ STUDENTÓW

indeks

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PRAKTYKANTA PRZY ZAOKRĘTOWANIU

indeksindeks

 

KURSY I SZKOLENIA

Szanowni studenci. Rozpoczęły się szkolenia niezbędne do uzyskania książeczki żeglarskiej. W załączonym pliku znajduje się plan szkoleń.

Przypominam, że obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa! W przypadku nieobecności na zajęciach, kurs nie zostanie zaliczony, a certyfikat nie będzie wystawiony. Ponowny kurs należy ukończyć na własny rachunek. Jeśli z ważnych przyczyn, ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w zajęciach, proszony jest o wcześniejszy kontakt z biurem SDK (509-861-328). Proszę o uczestnictwo w zajęciach w wyznaczonych grupach.

Dzienniki zajęć na kursie będą zawierały kilka list, na których trzeba wpisać swoje dane. Na każdej z list w dzienniku proszę wpisywać się W TEJ SAMEJ KOLEJNOŚCI. W przypadku pytań związanych z kursem, proszę skontaktować się telefonicznie (509-861-328) lub zapytać osobiście w biurze (pokój 320; Wydział Nawigacyjny; godz: 8:00-16:00).

 

indeks

Plan szkoleń

Książeczka żeglarska

Studenci, którzy mają odbyć praktykę na statkach szkolnych zobowiązani są do wyrobienia książeczki żeglarskiej.

W tym celu proszę zgłaszać do Działu Armatorskiego (pok. B-115), gdzie należy złożyć:

1. kwestionariusz paszportowy (dostępny w Dziale Armatorskim),

2. wniosek o wydanie książeczki żeglarskiej (dostępny w Dziale Armatorskim),

3. trzy jednakowe zdjęcia paszportowe (3,5×4,5cm) (na odwrotnej stronie podpisane ołówkiem),

4. międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia z zapisem „zdolny do pracy na wysokości powyżej 3m”,

5. świadectwo badań na nosicielstwo durów i paradurów,

6. certyfikaty potwierdzające przeszkolenie z zakresu:

    a) indywidualnych technik ratunkowych,

    b) ochrony przeciwpożarowej stopnia podstawowego,

    c) elementarnych zasad udzielania pierwszej pomocy medycznej,

    e) bezpieczeństwa własnego i odpowiedzialności wspólnej,

    f)  problematyki ochrony statku.

7. opłata w wysokości około 230 zł, która może ulec zmianie w zależności o zmian kursu euro.

Uwaga:

Dokumenty: 1, 2, 3, 4, 5 oraz 7 wraz z dowodem osobistym należy złożyć osobiście  w Dziale Armatorskim do dnia 20 kwietnia 2016r.

Dział Armatorski pok.-115 przyjmuje studentów od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-13:00. (Studentów obsługują Panie Krystyna Chodnicka i Paulina Zych).

W celu uniknięcia kolejek należy to zrobić natychmiast z chwilą uzyskania międzynarodowego świadectwa zdrowia i świadectwa badań na nosicielstwo durów i paradurów.

Certyfikaty (pkt 6) zostaną przesłane z Urzędu Morskiego z chwilą ich wyrobienia po ukończonych kursach.

Międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia

Studenci odbywający praktyki na statkach morskich muszą uzyskać międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia.

Posiadanie międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia jest również jednym z warunków niezbędnych do złożenia wniosku o wydanie książeczki żeglarskiej.

Posiadanie morskiego międzynarodowego świadectwo zdrowia dotyczy wszystkich członków załóg na statkach morskich. Świadectwo to wydawane jest jedynie przez uprawnionych lekarzy, którzy muszą przeprowadzić badania zgodne z wymaganiami Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakres badań wymaganych dla marynarzy przedstawiony jest w „Guidelines on the medical examinations of seafares”. Szczegółowy zakres badań podany jest w :Appendix F str 52.

indeks

Guidelines on the medical examinations of seafarers

 

Studenci WE kierowani są do lekarza mającego odpowiednie uprawnienia. Lekarz po uzyskaniu skierowania z WE kieruje daną osobę na szereg badań specjalistycznych. Badania te w roku akademickim 2015/2016 przeprowadzane są w Portowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, przy ul. Chrzanowskiego 3/5. Po skompletowaniu wszystkich wyników badań osoba ubiegająca się o morskie świadectwo zdrowia udaje się do lekarza. Przedtem wypełnia ankietę (ankietę otrzymuje się w gabinecie lekarza).

indeks

ANKIETA

 

Proszę zapoznać się dokładnie z ankietą. Z niej wynika dalszy zakres badań, które przeprowadza lekarz w swoim gabinecie. Biorąc pod uwagę zakres wymaganych badań proszę się do nich odpowiednio przygotować.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników badań lekarz wystawia międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia według załaczonego wzoru.

indeks

Międzynarodowe morskie świadectwo zdrowia

 

Proszę sprawdzić aby dane osobowe były zgodne z danymi z dowodem osobistym. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na to, aby ilość i
nazwa imion zgadzała się z dowodem osobistym. W świadectwie zdrowia powinien znaleźć się zapis: „zdolny do pracy na wysokości powyżej 3m”.

Koszty uzyskania międzynarodowego morskiego świadectwa zdrowia pokrywa WE AMG, jedynie gdy świadectwo wydane jest przez wskazanego lekarza.

Dla studentów obowiązuje dodatkowo świadectwo badań na nosicielstwo durów i paradurów (sanepid). Koszty badań na to świadectwo ponoszą studenci.

 

 

DOKUMENTACJA PRAKTYK SPECJALNOŚCI EM

Dokumentacja praktyk morskich dla studentów specjalności Elektronika Morska …

 

 

 

indeks

  Program i wymagania

indeks

Ocena końcowa praktyki EM

indeks

Opinia z praktyki

word

Strona tytułowa sprawozdania

 

DOKUMENTY PRAKTYK MORSKICH EA

Dokumentacja praktyk morskich dla studentów specjalności Elektroautomatyka Okrętowa…

Zeszyt prac elektrycznych jest w formie edytowalnej i należy wypełniać go komputerowo.

 

indeks

Książka praktyk morskich dla specjalności Elektroautomatyka Okrętowa

word

Zeszyt prac elektrycznych.doc

indeks

Opinia z praktyki na statku

indeks

Ocena końcowa z praktyki morskiej dla specjalności Elektroautomatyka Okrętowa