Rekrutacja na studia stacjonarne

Informujemy, że rekrutacja została przedłużona do dnia 03.03.2017.

 

Kandydaci na studia stacjonarne Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni poza zarejestrowaniem się na stronie elektronicznej rekrutacji https://irk.am.gdynia.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html (obowiązkowe zamieszczenie kolorowego zdjęcia w formacie .jpeg) powinni dostarczyć jeszcze następujące dokumenty:

  1. Podanie na typowym formularzu obowiązującym w Akademii – wydruk z IRK
  2. Dyplom (I stopień) ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia
  3. Kserokopię dowodu osobistego.
  4. 2 kolorowe fotografie legitymacyjne (35×45 mm) podpisane nazwiskiem, imieniem i nr pesel
  5. Oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej.

Rekrutacja na studia stacjonarne otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00 – parter –  pokój C-42

Kontakt telefoniczny: 58 5586 582

Kontakt mailowy: k.detka@we.am.gdynia.pl

Rekrutacja w roku akademickim 2016-2017

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na Wydziale Elektrycznym AMG

Akademia Morska w Gdyni rozpoczyna rekrutację na nowy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

Więcej informacji : tutaj