OFERTY PRACY

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG


 

DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko profesora nadzwyczajnego Katedrze Elektroniki Morskiej  na Wydziale Elektrycznym AMG


DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy Kandydata do pracy na stanowisku asystenta w Katedrze Elektroenergetyki Okrętowej minimum ze stopniem zawodowym magistra inżyniera, absolwenta wyższej uczelni kierunku związanego z elektrotechniką bądź elektroenergetyką okrętową. Preferowane będą osoby ze stażem zawodowym związanym z przemysłem stoczniowym bądź posiadające aktualny dyplom oficera elektroautomatyka okrętowego.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w Statucie AMG.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie
 2. życiorys
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich
 4. kopię dyplomu elektroautomatyka okrętowego
 5. oświadczenia o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy

Termin składania wniosków: do 13 stycznia 2017.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2017 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C-257, tel.: 58-55-86-681


DZIEKAN WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta w Katedrze Automatyki Okrętowej na Wydziale Elektrycznym AMG

Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku adiunkta w Katedrze Automatyki Okrętowej Akademii Morskiej w Gdyni, ze stopniem naukowym doktora nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika. Wymagane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej.

Oferujemy zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na okres 5 lat z możliwością przedłużenia tego okresu zatrudnienia.

W konkursie mogą brać udział osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r – Prawo o szkolnictwie wyższym. (Dz. U. nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) oraz w  Statucie AMG.

Warunki konkursu:

 1. wymagany dyplom doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
 2. podjęcie pracy na pełnym etacie w AMG, która będzie podstawowym miejscem pracy.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

 1. podanie
 2. życiorys
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dyplomu doktora nauk technicznych
 5. wykaz najważniejszych publikacji.
 6. oświadczenia o podjęciu pracy na pełnym etacie w AMG, jako podstawowym miejscu pracy

Termin składania wniosków: do 31 grudnia 2016 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 19 stycznia 2017 r.

Dokumenty konkursowe należy składać w Dziekanacie Wydziału Elektrycznego AM w Gdyni, ul. Morska 83-87, p. C-256A, C-257, tel.: 58-55-86-681