Dzień Otwarty Akademii Morskiej w Gdyni

Dnia 27 kwietnia 2017 roku, Akademia Morska w Gdyni otworzyła swoje podwoje dla zainteresowanych, przyszłych studentów i wszystkich, których oferta naszej uczelni ciekawi od lat.

W ramach Dnia Otwartego pracownicy Wydziału Elektrycznego: zaprezentowali wybrane laboratoria:

– Laboratorium Urządzeń Elektronawigacyjnych (prof. nzw. AMG Witold Gierusz),

– Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii (prof. nzw. AMG Piotr Mysiak),

– Symulator Sterowania Silnikiem Głównym oraz Elektrownią Okrętową (dr inż. Andrzej Łebkowski).

przeprowadzili zajęcia warsztatowe z zakresu:

Elementów półprzewodnikowych (mgr inż. Paweł Górecki),

Optoelektroniki (dr inż. Jacek Dąbrowski),

przedstawili ofertą jednego z kół naukowych, działających na Wydziale Elektrycznym:

Koło Naukowe ROBOTICA (mgr inż. Andrzej Rak).

Prezentowana tematyka wzbudzała duże, zauważalne zainteresowanie gości, którymi byli głównie uczniowie okolicznych szkół ponadgimnazjalnych, wraz ze swymi opiekunami. W sprawną realizację całego przedsięwzięcia aktywnie włączyli się studenci Wydziału Elektrycznego.

Finał V edycji Konkursu Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice

 

W dniu 21.04.2017 na Wydziale Elektrycznym AM w Gdyni, odbyło się uroczyste wręczenie nagród finalistom V edycji Konkursu „Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice”.

Wśród nagrodzonych znaleźli się następujący uczniowie: Dawid Jung i Mateusz Breza z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, Michał Gronau i Jan Janowicz z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcące w Rumi oraz Jan Horodecki i Bartłomiej Truszkowski z Katolickiego Liceum Ogólnokształcące w Gdyni.

Uroczystość wręczenia nagród, na której byli obecni również autorzy zadań konkursowych oraz opiekunowie wyróżnionych uczniów, poprzedził wykład dr inż. Krzysztofa Januszewskiego „Telekomunikacja w służbie bezpieczeństwa na morzu”. Nagrody wręczał Dziekan WE, prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki. Laureaci Konkursu mają zagwarantowane przyjęcie na studia na Wydziale Elektrycznym po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Student Wydziału Elektrycznego laureatem konkursu firmy Control Solutions

W lutym 2017 roku firma Control Solutions z Banina ogłosiła konkurs na praktyki. Wśród 30 kandydatów wybrano 18 na podstawie CV. W drugiej części każdy z wybranych miał do rozwiązania zadanie projektowe proponowane przez firmę. Finalnie wybrano 8 kandydatów. W trzecim etapie rekrutacji na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej wybrano 4 osoby, w tym jedną z Akademii Morskiej w Gdyni – Jakuba Wardzińskiego z III roku Elektrotechniki Okrętowej.

Warsztaty z Optoelektroniki

W ramach współpracy WE AMG ze szkołami ponadgimnazjalnymi, w dniu 7 kwietnia 2017 roku odbyły się zajęcia warsztatowe z Optoelektroniki. W zajęciach uczestniczyło 13 uczniów wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych z Gdyni. Zajęcia prowadził dr inż. Jacek Dąbrowski z Katedry Elektroniki Morskiej.

Wycieczka uczniów z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na statku HORYZONT II

Dnia 19.04.2017 statek szkolny Horyzont II gościł uczniów klasy matematyczno-informatycznej z gdyńskiego I ALO. Celem wycieczki było zapoznanie młodzieży z organizacją statku badawczego, zwiedzenie poszczególnych pokładów i spotkanie z załogą. Opiekunem uczniów była nauczycielka informatyki i fizyki, pani mgr inż. Beata Wojciechowska, natomiast opiekunem i organizatorem wycieczki ze strony AMG, była pani dr inż. Krystyna Noga z Katedry Automatyki Okrętowej oraz pracownicy Dziekanatu WE. W sali wykładowej statku odbyła się prezentacja dotycząca wyprawy na Spitzbergen, w której uczestniczyli studenci Wydziału Elektrycznego. Na zakończenie wycieczki, goście wspólnie z organizatorami, przy ciepłej, marynarskiej herbacie i pysznym cieście, śpiewali szanty przy akompaniamencie gitary.

Na Wydziale Elektrycznym otwarto nowe laboratorium Techniki Wysokich Napięć

Rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną na statkach spowodowało powszechne stosowanie systemów energetycznych wykorzystujących napięcia w zakresie 1-16kV. Zastosowanie w systemach elektroenergetycznych statków napięć powyżej 1000V stwarza nowe wyzwania związane z ich bezpieczną eksploatacją. W przepisach IMO napięcia powyżej 1000V określane są jako wysokie.
W celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji statkowych instalacji z napięciami powyżej 1kV, od 11 maja 2016r. warunkiem otrzymania, jak również odnowienia dyplomu oficera elektroautomatyka okrętowego jest konieczność ukończenia specjalistycznego kursu w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1kV.  Ukończenie tego kursu jest również wymagane od oficerów  mechaników zatrudnionych na statkach wyposażonych w instalacje napięcia powyżej 1kV.
Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Wydział Elektryczny wraz ze Studium Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Akademii Morskiej w Gdyni zorganizowało nowe laboratorium wyposażone w symulator okrętowego systemu elektroenergetycznego wysokich napięć: „High Voltage System K-Sim Engine Room Simulator” norweskiej firmy Kongsberg Maritime AS.
Symulator składa się z pola wyłącznikowego okrętowej rozdzielnicy głównej na napięcie 11kV, wyposażonego w wyłącznik próżniowy, sprzężonym z symulowanym systemem elektroenergetycznym o napięciu 11kV, typowym dla jednostek morskich (w rzeczywistości pracującym na mobilnej platformie wiertniczej). W laboratorium znajdują się cztery stanowiska dydaktyczne, na których studenci/kursanci mogą ćwiczyć obsługę systemu energetycznego korzystając z trzech 23” monitorów będących do dyspozycji na każdym stanowisku (w sumie12 monitorów). Dodatkowo osoba prowadząca zajęcia dysponuje stanowiskiem instruktorskim z trzema monitorami, z którego może aranżować i nadzorować realizację różnych scenariuszy, niezależnie dla każdego stanowiska dydaktycznego.
Dużym atutem laboratorium jest wyposażenie go w duży 60” monitor dotykowy, na którym można prezentować różnego rodzaju scenariusze dla ogółu słuchaczy.
Laboratorium jest też wyposażone w dobrej jakości system audio.
Na symulatorze można praktycznie zapoznać się z obsługą rzeczywistego wyłącznika wysokonapięciowego poprzez realizowanie bezpiecznych procedur przygotowujących do wysunięcia wyłącznika z rozdzielnicy jak i ponownego zamontowania. Służy do tego system kluczykowy (trapped key interlocks), który wymusza prawidłową sekwencję realizacji procedur bezpieczeństwa.
W programie symulatora można realizować scenariusze awaryjne mogące wystąpić w systemie elektroenergetycznym. Od strony wytwarzania energii np. poprzez symulowanie awarii silników napędzających prądnice, jak i od strony obciążeń w obszarze obsługi dużych odbiorów energii elektrycznych, do których można zaliczyć silniki sterów strumieniowych. Od strony czysto elektrycznej można realizować stany normalnej pracy jak i awaryjne obejmujące wszystkie rodzaje i tryby pracy wykorzystywanego systemu elektroenergetycznego.
Za merytoryczną i techniczną obsługę Laboratorium Techniki Wysokich Napięć są odpowiedzialni pracownicy Katedry Elektroenergetyki Okrętowej.
Laboratorium  jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć praktycznych na kursach specjalistycznych w zakresie obsługi i konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1kV organizowanych przez Studium Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Akademii Morskiej w Gdyni oraz dla studentów specjalności morskich na Wydziale Elektrycznym w zakresie zajęć z przedmiotów: Technika Wysokich Napięć, Elektroenergetyka Okrętowa oraz Eksploatacja Okrętowych Urządzeń Elektrycznych .

Konkurs OSOBOWOŚĆ ROKU 2016

Kapituła konkursu OSOBOWOŚĆ ROKU2016, na posiedzeniu w dniu 23.02.2017, rozstrzygnęła wyniki konkursu. Organizatorami Konkursu są: Krajowa Izba Gospodarcza Elektryki (KIGE), Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne (PSE), Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego (PZPO), Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP), Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC).

Celem konkursu jest szeroka promocja osób, które wniosły istotny wkład w rozwój i propagowanie nowych rozwiązań tak technicznych jak i organizacyjnych oraz systemowych w zakresie elektrotechniki, elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce. Tytuł przyznawany jest w trzech kategoriach: nauka, gospodarka, otoczenie biznesu. W tym roku tytuły przyznano po raz pierwszy.

Nagrodę w kategorii NAUKA otrzymał prof. dr hab. inż. Marek Hartman, z Wydziału Elektrycznego AMG. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w dniu 22 marca 2017 roku w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, przy ul. Prądzyńskiego 12/14 w trakcie gali otwarcia XXV Międzynarodowych Targów ŚWIATŁO 2017 i XV Międzynarodowych TARGÓW ELEKTROTECHNIKA 2017.

WYRÓŻNIENIE PRACY DYPLOMOWEJ

W dniu 23.03.2017, w trakcie posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego, Dziekan, prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki wyróżnił Listem Gratulacyjnym inż. Emiliana Świtalskiego za wysokie walory zrealizowanej pracy dyplomowej pt.:

„Projekt i wykonanie testowo – dydaktycznej platformy laboratoryjnej z mikrokontrolerem 8-bitowym”.

Praca zrealizowana została w ramach studiów stacjonarnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, specjalność Systemy i Sieci Teleinformatyczne. Promotorem pracy była dr inż. Dorota Rabczuk z Katedry Telekomunikacji Morskiej.

TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE

W dniu 21 lutego 2017 roku w Auli Politechniki Gdańskiej odbyła się uroczystość inauguracji roku akademickiego na magisterskich studiach uzupełniających w ramach nowego międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Kierunek ten jest realizowany we współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Akademii Morskiej w Gdyni,Politechniki Gdańskiej oraz Akademii Marynarki Wojennej. Zajęcia dydaktyczne będą prowadzone przez 4 wydziały wymienionych uczelni. W tworzeniu nowego kierunku studiów istotny udział przypadł Wydziałowi Elektrycznemu AMG, na którym realizowana jest specjalność Morskie Systemy Satelitarne i Kosmiczne.Udział w uroczystości wzięli Rektorzy wszystkich partnerskich uczelni, dziekani 4 wydziałów prowadzących poszczególne specjalności, przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej, przedstawiciele parlamentu, rządu, samorządu Województwa Pomorskiego, władze miasta Gdańska i Gdyni, przedsiębiorcy oraz studenci.

Warsztaty firmy SONEL

W dniu 8 lutego 2017r. Studenckie Koło Naukowe SEP przy AMG wraz z kołem pracowniczym zorganizowało warsztaty w zakresie pomiarów i obsługi profesjonalnych przyrządów do weryfikacji podzespołów i parametrów elektrycznych sieci energetycznych. Istotnym i wartym podkreślenia elementem zajęć było oparcie ich o aktualne wymagania normatywne i prawne.

Warsztaty odbyły się dzięki uprzejmości polskiej firmy SONEL S.A., jednego ze światowych liderów w produkcji wyspecjalizowanych przyrządów pomiarowych w zakresie pomiarów parametrów sieci energetycznych.

W zakresie zajęć odpowiednie wprowadzenie teoretyczne ułatwiło zapoznanie się i wykonywanie pomiarów przez uczestników miernikiem wielofunkcyjnym MPI-530. Pomiary można było przeprowadzić wykorzystując specjalne tablice demonstracyjne oraz rzeczywiste tablice rozdzielcze będące na wyposażeniu laboratorium. Dodatkowo omówione i odpowiednio zinterpretowane zostały wyniki pomiarów.

W czasie warsztatów wykorzystano 12 zestawów szkoleniowych, dzięki czemu każdy uczestnik miał możliwość praktycznie wykonywać pomiary.

Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem. Z uwagi na dostępność 12 zestawów demonstracyjnych ilość osób powinna być ograniczona do 24. W rzeczywistości było kilka osób ponad, w tym kilku pracowników AMG. Każdy z uczestników otrzymał materiały pomocnicze oraz przewodnik po normach a w najbliższej przyszłości uzyska odpowiedni certyfikat ukończenia specjalistycznego szkolenia, wydany przez firmę SONEL.

Niewątpliwie, w ogromnym stopniu o atrakcyjności szkolenia zdecydował prelegent. Pan mgr inż. Eligiusz Skrzynecki dzięki ogromnej kompetencji merytorycznej a w szczególności osobistemu urokowi i umiejętności zjednywania słuchaczy spowodował, że ponad pięciogodzinne szkolenie trwało przysłowiową chwilę.

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI FIRMY CONTROL SOLUTIONS

W dniu 17 stycznia 2017, z inicjatywy firmy Control Solutions, koło Naukowe Programowalnych Układów Sterowania zorganizowało spotkanie informacyjne na Wydziale Elektrycznym. Celem spotkania było zainteresowanie studentów AM możliwościami odbywania staży, jak i dalszej współpracy z firmą. Control Solutions tworzy od 2011 roku układy sterowania i oprogramowanie dla branży automotive, (motoryzacyjnej), zatrudniając obecnie 21 inżynierów – programistów systemów sterowania. Do odbiorców i kooperantów tej firmy należą: Thyssen Krupp, Volkswagen, Jaguar, Volvo i inni.

W związku z dynamicznym rozwojem, firma poszukuje automatyków – programistów PLC, do budowy i programowania układów ze sterownikami PLC Siemens i robotami Kuka oraz ABB. Po prezentacji na temat celów i obszaru działania Control Solutions, miała miejsce dyskusja, w efekcie której studenci dowiedzieli się szczegółów o charakterze tej pracy, wyjazdach związanych z pracą, organizacji zespołu i sposobie rekrutacji. Firma posiada własny budynek w Baninie przy lotnisku Rębiechowo.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele firmy – lider projektów mgr Piotr Morus i projektant mgr inż. Karol Drzewiczuk (absolwent WE AM, specjalność KSS) oraz 20 studentów WE AM różnych roczników. WE reprezentował prodziekan prof. dr hab. Piotr Mysiak oraz opiekun KN PUS dr Krzysztof Kamiński.

WYRÓŻNIENIE SEP DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

W III edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową inżynierską, organizowanym przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gdańsk, trzecie miejsce zajął absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni, Daniel Pęczkowski.

nagrodasep

Praca dyplomowa pt. Projekt i realizacja sterownika diod LED RGB mocy, zrealizowana została pod kierunkiem dr inż. Krystyny Nogi z Katedry Automatyki Okrętowej.   SPOTKANIE NOWOROCZNE NA WYDZIALE  ELEKTRYCZNYM

Dnia 12 stycznia 2017 r. w klubie studenckim Bukszpryt odbyło się spotkanie noworoczne pracowników Wydziału Elektrycznego. W spotkaniu uczestniczyli także JM Rektor AMG prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, prorektorzy, dziekani pozostałych wydziałów Akademii, przedstawiciele przedsiębiorstw i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych, współpracujących z Wydziałem Elektrycznym oraz emerytowani pracownicy Wydziału.

W czasie spotkania Dziekan prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki przypomniał najważniejsze osiągnięcia Wydziału Elektrycznego w roku 2016 i wskazał na główne cele Wydziału w roku 2017 (uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie elektroniki, oraz przygotowanie do uruchomienia nowego, międzywydziałowego kierunku studiów). Dziekan nagrodził również pracowników Wydziału, którzy w roku 2016 uzyskali: stopień naukowy doktora – dr inż. Monikę Rybczak, końcowy wynik celujący studiów magisterskich w zakresie zarządzania – mgr Ewę Pachur, Nagrodę Czerwonej Róży dla najlepszego studenta Trójmiasta – mgr inż. Pawła Góreckiego oraz Stypendium Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia dla doktorantów – mgr inż. Krzysztofa Górskiego.

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada, poprzedzona życzeniami złożonymi przez JM Rektora AMG oraz występem artystycznym studentów Wydziału Elektrycznego, w ramach zespołu „Smooth Jazz Trio”

WARSZTATY Z TECHNIKI CYFROWE DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ HANDLOWYCH Z SOPOTU

20 grudnia 2016 r. uczniowie trzeciej klasy informatycznej Zespołu Szkól Handlowych z Sopotu pod opieką wychowawcy Jacka Stola uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych na Wydziale Elektrycznym Akademii Morskiej w Gdyni. .Przed rozpoczęciem zajęć młodzież miała możliwość zwiedzenia gmachu Akademii Morskiej. Po krótkiej wycieczce udali się w towarzystwie prowadzącej warsztaty Krystyny Marii Noga i Przemysława Kisiela do sali C 352, gdzie mieści się laboratorium Techniki Cyfrowej.

Temat warsztatów :Sterowanie modelem dźwigu z wykorzystaniem środowiska Quartus i edytora tekstowego języka VHDL.

Młodzież zapoznała się z zasadami pracy modelu dźwigu i zasadami sterowania cyfrowego. Ponadto miała możliwość zapoznania się z opracowanym specjalnie na potrzeby warsztatów przykładowym oprogramowaniem. Problemów ze zrozumieniem nie było, młodzież dzielnie śledziła program i uzupełniała komentarze, nie miała też problemów z „rozszyfrowywaniem” informacji wyświetlanej na wskaźnikach 7 – segmentowych. Po zapoznaniu się z zasadami implementacji algorytmu sterowania w strukturach układów programowalnych młodzież przystąpiła do samodzielnej pracy. Młodzież dokonała kompilacji programu oraz jego zapisu w układzie programowalnym. Następnie rozpoczęły się próby sterowania modelem dźwigu. Wszystko się udało, dźwig pracował zgodnie z życzeniem użytkownika. Udało się nawet wprowadzić zmiany do programu, uczniowie zmienili informacje wyświetlane na wskaźnikach 7 – segmentowych. Galeria zdjęć dostępną tutaj

https://zshsopot.edupage.org/

11 LISTOPADA – PARADA NIEPODLEGŁOŚCI

Dnia 11 listopada 2016 roku Gdynia tradycyjnie, bardzo uroczyście będzie świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Gdyńskie Urodziny Niepodległej będą jak zawsze patriotyczne, wzruszające i zarazem radosne. Udział w nich wezmą rzesze Gdynian, a miasto ożywią liczne działania artystyczne, teatralne, muzyczne i wizualne.

parada_11_11

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników oraz studentów wraz z rodzinami do udziału w Paradzie Niepodległości, która odbędzie się w dniu 11 listopada 2016 roku.  Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12.00. Zbiórka dla studentów Akademii Morskiej w Gdyni zaplanowana została na godz. 10.50 przy Dworcu Gdynia Główna (Plac Konstytucji). Do godz. 11.30 trwać będzie formowanie szyku AMG, by następnie włączyć się do ogólnego szyku Parady. Pracownicy wraz z rodzinami proszeni są o przybycie o godz. 11.40.  Barwny korowód przejdzie tradycyjną – od czasów przedwojennych – trasą, od ul. 10 Lutego, aż pod Płytę Marynarza Polskiego na Skwerze Kościuszki, gdzie odbędą się oficjalne uroczystości z udziałem władz miasta, dowództwa Marynarki Wojennej i delegacji organizacji społecznych. 

Zaprezentujmy godnie Akademię Morską w dniu Święta Niepodległości!     

Po Paradzie Niepodległości serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników i studentów do tradycyjnego już pamiątkowego zdjęcia. Każdy uczestnik przemarszu z ramienia Akademii Morskiej w Gdyni poczęstowany zostanie pysznym rogalem i drobnym upominkiem reklamowym z logo AMG.   Zgłoszenia osób chętnych do niesienia flagi Polski, flagi Akademii Morskiej lub chcących przebrać się w strój z Daru Młodzieży przyjmowane są do 31 października 2016 roku pod adresem: promocja@am.gdynia.pl 

Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie głównej Akademii Morskiej w Gdyni oraz Facebooku.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

13 października 2016 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Elektrycznym. W uroczystości uczestniczyły władze Akademii Morskiej w Gdyni reprezentowane przez JM Rektora prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego, Prorektora ds. Morskich dr hab. inż. Henryka Śniegockiego, prof. nadzw. AMG, kpt. żeglugi wielkiej, Prorektora ds. kształcenia dr hab. inż. Mirosława Czechowskiego, prof. nadzw. AMG oraz Dziekanów pozostałych wydziałów Akademii.

inaug3    inaug1

Gospodarzem uroczystości byli Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Krzysztof Górecki oraz Rada Wydziału Elektrycznego.

Na uroczystość przybyli także zaproszeni goście – przedstawiciele władz Politechniki Gdańskiej i Akademii Marynarki Wojennej, SEP, dyrektorzy współpracujących z Wydziałem szkół  ponadgimnazjalnych oraz przedsiębiorstw z Trójmiasta.

inaug2

W czasie uroczystości listy gratulacyjne otrzymali studenci zaangażowani w pracę na rzecz Wydziału w minionym roku akademickim, a indeksy otrzymali doktoranci pierwszego roku. Wykład inauguracyjny wygłosił dr inż. Krzysztof Januszewski.

NAGRODA CZERWONEJ RÓŻY DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

22 maja 2016 r. w gdańskim Dworze Artusa odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom tegorocznej (42-iej) edycji Konkursu Czerwonej Róży. W najbardziej prestiżowej kategorii „najlepszy student” zwyciężył student Wydziału Elektrycznego inż. Paweł Górecki.

W konkursie uczestniczyli reprezentanci wszystkich publicznych wyższych uczelni Trójmiasta oraz wybranych uczelni niepublicznych. Inż. Paweł Górecki uzyskał tytuł najlepszego studenta Pomorza i zdobył nagrodę, którą jest samochód osobowy.

czerwona_roza

W Konkursie Czerwonej Róży oceniane są zarówno osiągnięcia naukowe (publikacje naukowe, zrealizowane projekty badawcze, patenty), jak i artystyczne, sportowe i organizacyjne.

WŁADZE DZIEKAŃSKIE WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO NA KADENCJĘ 2016-2020

W maju odbyły się na Wydziale Elektrycznym wybory dziekana i prodziekanów. W kadencji 2016-2020 poszczególne funkcje będą sprawować: Dziekan – dr hab. inż. Krzysztof Górecki, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Morskich i Nauki – dr hab. inż. Tomasz Tarasiuk, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Organizacji Studiów i Promocji – dr hab. inż. Piotr Mysiak, prof. nadzw. AMG Prodziekan ds. Studenckich– dr inż. Wiesław Citko

dzekani_2016

Na zdjęciu powyżej nowo wybrani prodziekani-elekci i dziekan-elekt Wydziału Elektrycznego w towarzystwie rektora-elekta prof. dr hab. inż. Janusza Zarębskiego.

PROFESOR JERZY MIZERACZYK WYBRANY CZŁONKIEM RADY MIĘDZYNARODOWEGO TOWARZYSTWA ELEKTROFILTRACJI

We Wrocławiu w dniach 19-23 września 2016 r. odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja Elektrofiltracji ICESP 2016 (XIV International Conference on Electrostatic Precipitation ICESP 2016). W ramach tej konferencji odbyła się dwudniowa szkoła dotycząca zagadnień związanych  z elektrofiltrami i odpylaniem elektrostatycznym (ESP School). Współorganizatorem tej szkoły oraz jej kierownikiem (ESP School Chairman) był pracownik Akademii Morskiej w Gdyni, prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk.

Na posiedzeniu Rady Międzynarodowego Towarzystwa Elektrofiltracji (Board of the International Society for Electrostatic Precipitation) za wyniki naukowe w dziedzinie elektrofiltracji oraz za zasługi w  zaplanowaniu i  organizacji Konferencji ICESP 2016 oraz Szkoły Elektrofiltracji profesor  Mizeraczyk został wybrany nowym członkiem Rady Międzynarodowego Towarzystwa Elektrofiltracji (Board Member of the International Society for Electrostatic Precipitation).

WYRÓŻNIENIA DZIEKANA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 6 października 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. Krzysztof Górecki, wyróżnił „Listem Gratulacyjnym” pięciu absolwentów:

- mgr inż. Krzysztofa Meyera oraz mgr inż. Arkadiusza Korczowskiego, którzy pod opieką dr inż. Krzysztofa Kamińskiego, zrealizowali pracę dyplomową nt. „Projekt i budowa układu sterowania napędu rozdzielacza robota sterującego

meyer_korczowski_m

- inż. Przemysława Boguszewicza oraz inż. Krzysztofa Dettlaffa, którzy pod opieką dr inż. Mohameda Seghira Mostefy, zrealizowali pracę dyplomową nt. „Sterowniki PLC z interfejsem wizualizacyjnym sterującym ruchem windy

dettlaff_bogusewicz_m

- inż. Rafała Kośmidera, który pod opieką dr inż. Karola Korcza, zrealizował pracę dyplomową nt. „Wykorzystanie techniki AIS w żegludze morskiej

ko_mider_m

WARSZTATY DLA UCZNIÓW ZSCHIE

22 kwietnia 2016 r. uczniowie Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni uczestniczyli w zajęciach warsztatowych na Wydziale Elektrycznym.

warsztat_chlod

Zajęcia poprowadzili dr inż. Piotr Jankowski, mgr inż. Damian Hallmann oraz mgr inż. Andrzej Piłat.

WYRÓŻNIENIA DZIEKANA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 21 kwietnia 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Zarębski wyróżnił „Listem Gratulacyjnym” dwoje absolwentów:

- inż. Magdalenę Domaszkę, która pod opieką prof. dr hab. inż. Jerzego Mizeraczyka, zrealizowała pracę dyplomową nt. „Symulacja optyczna i ray-tracing w programie Zemax układu projektora DLP ze źródłem UVA typu LED

- inż. Patryka Szelągowskiego, który pod opieką dr inż. Krzysztofa Januszewskiego, zrealizował pracę dyplomową nt. „System rezerwacji czasu dostępu do zasobów sieci komputerowych”.

nagrody_dziek