STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 12 maja 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski oraz Dziekan Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowski podpisali porozumienie w sprawie podjęcia prac nad uruchomieniem międzywydziałowego kierunku studiów Informatyka.

informatyka_umowa

Planowane jest uruchomienie kształcenia na tym kierunku od semestru zimowego roku akademickiego 2017/2018.

WYRÓŻNIENIE DLA STUDENTA WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

W dniach o 18 do 19 kwietnia trwała w Warszawie XXXIII Konferencja Elektroniki, Telekomunikacji i energetyki Studentów i Młodych Pracowników Nauki – SECON2016. W konferencji tej uczestniczył m.in. student Wydziału Elektrycznego Maciej Wawrzecki – członek Koła Naukowego Innowacyjnych Systemów Elektronicznych.

dyplom1

Przedstawiony przez niego referat pt. „Elektroniczny zegar wykorzystujący próżniowe wyświetlacze VSD, sterowane przez mikroprocesor Atmel Mega 32” został uznany za najlepszy w kategorii prac studenckich z zakresu elektroniki.

CZWARTY POWIATOWY KONKURS MATEMATYKA, FIZYKA I INFORMATYKA W TECHNICE

W piątek 15 kwietnia 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie Czwartego Powiatowego Konkursu Matematyka, Fizyka i Informatyka w Technice organizowanego przez Wydział Elektryczny Akademii Morskiej w Gdyni oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. „Bohaterskiej załogi ORP Orzeł” w Wejherowie. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Wejherowa, Rumi, Gdańska i z Gdyni. Zadania konkursowe przygotował zespół w składzie: dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski, prof. nadzw. AMG, dr inż. Krystyna Noga, dr inż. Damian Bisewski, dr inż. Andrzej Łuksza, dr inż. Tomasz Nowak.

Laureatami zostały następujące osoby:

  1. Wincenty Klein – ZSP nr 2 w Wejherowie
  2. Szymon Zdralek – ZSP nr 2 w Wejherowie
  3. Aleksandra Bojka – ZSP nr 2 w Wejherowie
  4. Jakub Gierowski – Katolickie LO w Gdyni
  5. Piotr Walkusz – I LO w Wejherowie
  6. Wojciech Piepka – I LO w Wejherowie

konkurs

Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wręczył laureatom konkursu dyplomy i upominki ufundowane przez Dziekana Wydziału Elektrycznego. Laureaci uzyskali prawo do podjęcia studiów na Wydziale Elektrycznym bez postępowania rekrutacyjnego. Po uroczystości laureaci konkursu uczestniczyli w imprezach Dnia Otwartego Akademii Morskiej w Gdyni.

WYRÓŻNIENIE DZIEKANA

Podczas posiedzenia Rady Wydziału w dniu 24 marca 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. Janusz Zarębski wyróżnił „Listem Gratulacyjnym” absolwenta kierunku Elektrotechnika inż. Kamila Sołtysiuka, który, pod opieką dr inż. Andrzeja Łebkowskiego, zrealizował pracę dyplomową nt. „Opracowanie systemu wizualizacji i zadawania parametrów dla urządzenia treningowego na statku”.

wyroznienie

SPOTKANIE DZIEKANA Z PRACOWNICAMI WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO

Z okazji Dnia Kobiet 8 marca 2016 r. Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski spotkał się z Paniami pracującymi na Wydziale Elektrycznym.

d_kobiet

FINAŁ XVIII OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY EURO-ELEKTRA

W dniu 18 marca 2016 r., Wydział Elektryczny Akademii Morskiej po raz czwarty będzie gościł Finalistów XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Euro-Elektra. Olimpiada jest organizowana w 3 grupach tematycznych: Elektrotechnicznej, Elektronicznej i Teleinformatycznej. Do finału 3 etapu konkursu kwalifikowanych będzie po 15 najlepszych uczniów z każdej grupy tematycznej wyłonionych w drodze 2 i 3 etapu olimpiady. Oznacza to, że będziemy gościć 45 najlepszych uczniów z całej Polski reprezentujących swoje środowisko oraz ich opiekunów naukowych (nauczycieli).

elektra2016

Komitet Główny Olimpiady  powołał na członków komitetu bieżącej edycji olimpiady następujących nauczycieli akademickich Wydziału Elektrycznego naszej uczelni:  dr inż. Piotr Jankowski (Przewodniczący, stały członek KGO),  dr inż. Roman Kostyszyn (Katedra Elektroeneregetyki Okrętowej), dr inż. Krystyna Noga, dr inż. Krzysztof Kamiński (Katedra Automatyki Okrętowej), dr inż. Kalina Detka, dr inż. Damian Bisewski (Katedra Elektroniki  Morskiej),  dr inż. Stanisław Lindner, dr inż. Andrzej Łuksza (Katedra Telekomunikacji Morskiej). Zadaniem członków komitetu było opracowanie zadań konkursowych na każdy etap olimpiady dla każdej grupy tematycznej.

Finał olimpiady oprócz zasadniczego celu, jakim jest wyłonienie zwycięzców konkursu, stanowi doskonałą okazję do wymiany myśli i poglądów na temat korelacji szkolnictwa średniego i wyższego w zakresie elektrotechniki, elektronik i teleinformatyki.

Sponsor:  psse

SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

3 lutego 2016 r. odbyło się seminarium wydziałowe, na którym mgr inż. Ewa Krac przedstawiła koncepcję i zakres swojej pracy doktorskiej.

18 lutego 2016 r. Rada Wydziału Elektrycznego podjęła uchwały o wszczęciu przewodu doktorskiego w dyscyplinie naukowej elektronika wymienionej doktorantki.

 nt. „Modelowanie elementów składowych systemów fotowoltaicznych”.

WYRÓŻNIENIA DZIEKANA WE DLA ABSOLWENTA

18 lutego 2016 roku na posiedzeniu Rady Wydziału Elektrycznego Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski wręczył list gratulacyjny absolwentowi studiów drugiego stopnia kierunku Elektrotechnika.

SONY DSC

SONY DSC

Wyróżnienie to otrzymał: mgr inż. Marcin Anzel za pracę pt. „Analiza rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w świetle aktualnej polityki energetycznej Polski do 2050r.” zrealizowaną pod opieką prof. dr hab. inż. Janusza Mindykowskiego.

STUDENT WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO LAUREATEM KONKURSU POMORSKI BIZNESPLAN

Laureatem konkursu Pomorski Biznesplan organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową „Norda” w roku 2015 został student IV roku Wydziału Elektrycznego Akademii Morskiej w Gdyni Michał Pryczkowski. Przygotował on projekt firmy „SEO Partner”. W konkursie nagradzane są osoby mające innowacyjny pomysł na firmę, a nagroda ma pomóc laureatom w założeniu i wypromowaniu firmy na pomorskim rynku. Do ostatniego etapu konkursu przeszły najciekawsze pomysły, które przede wszystkim cechowały się realnością powodzenia.

pom_biznes

(foto: Tomasz Magulski – www.tubawejherowa.pl)

Pan Michał Pryczkowski wraz ze wspólnikami (Patrycjuszem Janowiczem i Robertem Bistroniem) zostali zwycięzcami konkursu z terenu miasta Wejherowa. Firma „SEO Partner” – zajmuje się szeroko pojętym marketingiem internetowym w Polsce i za granicą. W skład czego wchodzi szeroko pojęte pozycjonowanie w wyszukiwarce Google a więc: optymalizacja kodu strony internetowej, zapewnienie zaplecza linkowego dla stron oraz pomaganie przedsiębiorcom w prawidłowym prowadzeniu witryny, tak aby treści zamieszczane na niej w jak najlepszy sposób docierały do klienta. Dodatkowo firma oferuje tłumaczenia tekstów oraz całych witryn pomiędzy czterema językami – angielskim, niemieckim, rosyjskim i polskim.

PROFESOR JANUSZ ZARĘBSKI WYBRANY DO KEIT PAN

Pod koniec minionego roku odbyły się wybory do komitetów Polskiej Akademii Nauk.

W skład Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk został ponownie wybrany prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski. W kadencji 2016-2020 profesor Janusz Zarębski będzie pracował w Sekcji Mikroelektroniki PAN.

SPOTKANIE NOWOROCZNE NA WYDZIALE ELEKTRYCZNYM

14 stycznia 2016 r. w klubie studenckim Bukszpryt odbyło się spotkanie noworoczne pracowników Wydziału Elektrycznego. W spotkaniu uczestniczyli także JM Rektor AMG prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, prorektorzy, dziekani pozostałych wydziałów Akademii, przedstawiciele przedsiębiorstw i dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych współpracujących z Wydziałem Elektrycznym oraz emerytowani pracownicy Wydziału.

W czasie spotkania Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski przypomniał najważniejsze osiągnięcia Wydziału Elektrycznego w roku 2015 i wskazał na główne cele Wydziału w roku 2016 (uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie elektroniki, rozszerzenie certyfikatu uznania w zakresie kształcenia kadr oficerskich zgodnie z konwencją STCW oraz przygotowanie do uruchomienia nowego kierunku studiów). Dziekan nagrodził również pracowników Wydziału, którzy w roku 2015 uzyskali stopień naukowy doktora: dr. inż. Marcina Peplińskiego, dr. inż. Agnieszkę Lazarowską oraz dr. inż. Kalinę Detkę, a także studenta (inż. Pawła Góreckiego) i doktoranta (mgr. inż. Przemysława Ptaka), którzy uzyskali Stypendium Ministra Infrastruktury za wybitne osiągnięcia.

spotkanie_2016

Spotkanie zakończyła wspólna biesiada poprzedzona życzenia złożonymi przez JM Rektora AMG oraz występem artystycznym studentów Wydziału Elektrycznego.

NADANIE TYTUŁU DOKTORA HONORIS CAUSA PROFESOROWI TADEUSZOWI KACZORKOWI

10 grudnia 2015 roku odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Morskiej w Gdyni, na którym, po raz pierwszy w historii, wręczony został dyplom Doktora Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni. Ten zaszczytny tytuł otrzymał znakomity uczony, wybitny specjalista z zakresu automatyki i teorii sterowania prof. zw. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek, członek rzeczywisty PAN.

SONY DSC

SONY DSC

Z inicjatywą nadania tej godności profesorowi T. Kaczorkowi wystąpił w grudniu 2014 roku Dziekan Wydziału Elektrycznego prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który w pełnił rolę promotora i laudatora w postępowaniu o nadanie tytułu honorowego profesorowi T. Kaczorkowi.

SONY DSC

SONY DSC

Inicjatywę tę poparła najpierw Rada Wydziału Elektrycznego (11 grudnia 2014 roku), a potem Senat Akademii Morskiej w Gdyni. Po opracowaniu recenzji dorobku kandydata przez prof. dr. hab. inż. Mariana Kaźmierowskiego (Politechnika Warszawska), przez prof. dr. hab. inż. Kazimierza Jakubiuka (Politechnika Gdańska) oraz przez prof. dr. hab. inż. Wojciecha Mitkowskiego (AGH w Krakowie), Senaty Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Gdańskiej oraz Politechniki Warszawskiej poparły wniosek o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Morskiej w Gdyni profesorowi T. Kaczorkowi.

SONY DSC

SONY DSC

Stosowną uchwałę podjął Senat AMG 29 października 2015 r. W czasie uroczystości laudację wygłosił prof. dr hab. inż. Janusz Zarębski, który wspólnie z JM Rektorem AMG prof. zw. dr hab. Piotrem Jędrzejowiczem wręczył dyplom profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi. Na zakończenie uroczystości profesor T. Kaczorek wygłosił wykład pt. „Kilka uwag na temat integracji różnych dziedzin nauki w nauczaniu i badaniach”.