OGŁOSZENIA – DOKTORANT

Dziekan Wydziału Elektrycznego AMG wyznaczył termin składania podań o przyznanie pomocy materialnej dla doktorantów AMG na semestr letni 2016/2017 na dzień 01 marca 2017 roku. Podania należy złożyć w Dziekanacie do Pani Doroty Cybuli. Po wskazanym terminie podania nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

Regulamin pomocy materialnej dla doktorantów tutaj